Wybierz produkty z menu, aby rozpocząć składanie zamówienia.

Regulamin

I Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.skorzewo.pracowniapizzy.pl określa zasady dokonywania oraz realizacji Zamówień za pośrednictwem Serwisu, w tym prawa i obowiązki Klienta oraz Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od Umowy i postępowania reklamacyjnego.
2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług gastronomicznych z dostawą na rzecz Klienta w zakresie i warunkach określonych w Regulaminie.
3. Przed dokonaniem Zamówienia w Serwisie, należy uważnie przeczytać Regulamin oraz zaakceptować jego treści. Zaakceptowanie Regulaminu ma charakter dobrowolny, jednak brak akceptacji uniemożliwi złożenia Zamówienia.
4. Każdy Użytkownik, który zaakceptuje treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego przestrzegania.
5. Regulamin opublikowany jest na stronie www.skorzewo.pracowniapizzy.pl/regulamin i dostępny w każdym czasie.

II Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin, opisujący zasady korzystania z Serwisu, dokonywania Zamówień , a tym samym zawierania Umów drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Usługodawcą,
2. Serwis – platforma internetowa, dostępna pod adresem www.skorzewo.pracowniapizzy.pl umożliwiająca Użytkownikowi przeglądanie Oferty Dań z dowozem oraz dokonanie Zamówień,
3. Usługodawca – podmiot zarządzający i prowa dzący Serwis, którym jest firma P.U.ASI System Joanna Wójcicka ul. Poznańska 10, 60-185 Skórzewo, NIP: 6721955330
4. Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera Umowę z Usługodawcą i dokonuje Zamówienia
5. Umowa – umowa zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Usługodawcą w momencie dokonania przez Klienta Zamówienia w Serwisie, na czas realizacji Dostawy Zamówienia
6. Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Klienta do Usługodawcy poprzez Formularz Zamówienia, lista Dań, które Klient wybrał, a następnie dokonał wyboru formy płatności oraz potwierdził Zamówienie, a w przypadku wyboru płatności online, opłacił drogą elektroniczną wskazaną przez Serwis oraz której pozycje mają zostać dostarczone Klientowi na wskazany przez niego adres
7. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Serwisie, za pośrednictwem którego Klient przekazuje Usługodawcy informacje dotyczące Zamówienia i dane niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy
8. Danie – produkt prezentowany przez Usługodawcę w Serwisie, które Klient może wybrać celem zamówienia. Dokładne informacje na temat poszczególnych Dań dostępne są na podstronach Serwisu
9. Oferta – zbiór wszystkich Dań możliwych do Zamówienia w Serwisie w pakiecie z dostawą pod wskazany przez klienta adres
10. Dostawa – jednorazowe dokonanie przez Dostawcę dostarczenia Klientowi Zamówienia, na podany adres Dostawy, który musi znajdować się w obrębie stref dowozu określonych dla każdego z lokali na stronach Serwisu
11. Dostawca – osoba fizyczna zatrudniona przez Sprzedawcę i legitymująca się jego pełnomocnictwem, która będzie realizowała Dostawy

III Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne są:
a. Urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet i inne)
b. Przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,
c. Włączona obsługa plików cookies w przeglądarce,
d. Dostęp do poczty elektronicznej.
2. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zapisami niniejszego Regulaminu oraz w sposób zgodny z prawem, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych, a także praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Klientów oraz osób trzecich.

IV Dokonanie Zamówienia i realizacja Dostawy

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi złożenie Zamówienia na Dostawę Dań w dniu składania Zamówienia, zgodnie z Ofertą.
2. Usługodawca dostarcza Dania na obszarze, który jest ściśle określony i wskazany w Serwisie.
3. Zamówienia należy dokonać przez Formularz Zamówienia, który jest dostępny w Serwisie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia są przyjmowane i realizowane w godzinach pracy lokali:
a. od poniedziałku do czwartku w godz. 11 – 22
b. w piątki i soboty w godz. 11 – 23
c. w niedziele w godz. 12 – 22
4. O ewentualnych zmianach w godzinach pracy lokali i braku możliwości zrealizowania Zamówień, np. w dni świąteczne, Usługodawca będzie o tym każdorazowo informował na stronach Serwisu jak i na stronie Pracowni Pizzy w serwisie Facebook, dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/pracowniapizzy/
5. Wypełniając Formularz Zamówienia, Klient jest obowiązany do podania adresu, na który ma być zrealizowana Dostawa oraz danych kontaktowych: numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
6. Po dokonaniu Zamówienia i wyborze metody płatności, a w przypadku płatności online – po opłaceniu Zamówienia przez Klienta, Usługodawca przesyła na podany podczas wypełniania Formularza Zamówienia adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
7. Niemożliwe jest wprowadzanie zmian w dokonanych Zamówieniach.
8. Do ceny Produktów należy doliczyć koszt Dostawy.
9. Koszty Dostawy zależą od lokalizacji adresu Dostawy w określonych na stronach Serwisu strefach dowozu:
a. Strefa I – bezpłatna dla Zamówień powyżej kwoty 25 zł, w pozostałych przypadkach 5 zł,
b. Strefa II – bezpłatna dla Zamówień powyżej kwoty 40 zł, w pozostałych przypadkach 8 zł,
c. Strefa III (w wybranych lokalach) – bezpłatna dla Zamówień powyżej kwoty 50,00 zł, w pozostałych przypadkach 15 zł.
10. Strefy dowozu określone są dla każdego z lokali, obejmują obszar najbliższy danemu lokalowi Usługodawcy:
a. Skórzewostrefa I: Skórzewo, Wysogotowo, Przeźmierowo, Batorowo, Zakrzewo, Dąbrowa, Dąbrówka, Palędzie, Plewiska, Poznań: Osiedle Kwiatowe, Ławica, Osiedle Bajkowe, Junikowo, Osiedle Poetów; strefa II: Swadzim, Smochowice, Sierosław, Otowo, Lusowo, Lusówko
b. Swarzędzstrefa I: Swarzędz, Zalasewo, Kobylepole, Zieliniec, Antoninek, Garby; strefa II: Jasin, Gruszczyn, Gortatowo, Łowęcin, Paczkowo, Kruszewnia, Rabowice, Siekierki Małe, Siekierki Wielkie, Tulce, Szczepankowo, Bogucin, Janikowo, Kobylnica, Poznań: Osiedle Warszawskie, Komandoria, Osiedle Przemysława, Chartowo, Łacina
c. Komornikistrefa I: Komorniki, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Walerianowo, Szreniawa, Rosnówko, Wiry, Gołuski, Luboń; strefa II: Konarzewo, Lisówki, Trzebaw, Jarosławiec, Wypalanki, Trzcielin, Łęczyca, Dopiewo, Dopiewiec, Puszczykowo, Puszczykówko
d. Luboństrefa I: Komorniki, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Walerianowo, Szreniawa, Rosnówko, Wiry; strefa II: Konarzewo, Lisówki, Trzebaw, Jarosławiec, Luboń, Wypalanki, Trzcielin, Łęczyca, Puszczykowo, Puszczykówko
e. Szczytnikistrefa I: Koninko, Borówiec, Kamionki, Daszewice, Gądki, Żerniki; strefa II: Robakowo, Dachowa, Mościenica, Skrzynki, Kórnik, Czapury, Szczepankowo, Spławie, Głuszyna, Sypniewo, Skrzynki, Babki, Krzesiny, Starołęka-Marlewo (od Czapur do A2), Starołęka-Minikowo, Garaszewo
f. Naramowicestrefa I: Radojewo, Morasko, Umultowo, Naramowice, Piątkowo; strefa II: Biedrusko
g. Kobylnikistrefa I: Kobylniki, Kiekrz, Rokietnica, Napachanie; strefa II: Strzeszyn, Bytkowo, Sobota, Mrowino, Pawłowice, Sady, Chyby, Baranowo, Starzyny, Rogierówko, Krzyszkowo, Rostworowo; strefa III: Tarnowo Podgórne, Cerekwica, Kokoszczyn, Żydowo, Pamiątkowo, Rumianek, Przybroda
h. Suchy Lasstrefa I: Suchy Las, Jelonek, Złotniki, Złotkowo; strefa II: Podolany, Strzeszyn, Golęcin, Golęczewo, Chludowo, Rostworowo, Zielątkowo
i. Środa Wielkopolskastrefa I: Środa Wielkopolska; strefa II: Brodowo, Dębicz, Dominowo, Janowo, Jarosławiec, Kijewo, Mączniki, Pławce, Podgaj, Romanowo, Ruszkowo, Topola, Zielniki, Żabikowo, Koszuty, Zielniczki, Dębiczek, Słupia Wielka, Olszewo, Pętkowo, Chudzice, Henrykowo, Babin, Zdziechowice
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych w Formularzu Zamówienia, a także za działanie Klienta w sposób, który utrudnia lub uniemożliwia realizację Zamówienia.
12. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by realizować Dostawy w maksymalnym czasie do 3 h od złożenia zamówienia. W przypadku braku możliwości terminowej Dostawy, Usługodawca podejmie wszelkie kroki, by jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z Klientem i uprzedzić o opóźnieniach lub zmianach terminu Dostawy.
13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych i Zamówienia Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

V Płatność za zamówienia

1. Klient może opłacić Zamówienie u Dostawcy, podczas odbioru Zamówienia: kartą płatniczą lub gotówką, lub na etapie składania Zamówienia drogą elektroniczną, korzystając z systemu płatności internetowych tpay.com.

VI Czas trwania Umowy

1. Umowa zawarta jest na czas realizacji Zamówienia, czyli od chwili złożenia Zamówienia do Dostawy.

VII Odstąpienie od Umowy

1. Usługodawca informuje, że w związku z charakterem działalności (gastronomia), na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
3. W wyjątkowych okolicznościach, Usługodawca może wycofać złożone przez Klienta Zamówienie. W takich sytuacjach, Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie do 5 minut od momentu złożenia Zamówienia.

VIII Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów jest Usługodawca, a szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zostały opisane w dokumencie Polityka Prywatności, którego treść dostępna jest pod adresem www.skorzewo.pracowniapizzy.pl/polityka-prywatnosci/

IX Reklamacje

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu oraz realizacją Umowy Klient może złożyć drogą pisemną na adres siedziby Usługodawcy: P.U.ASI System Joanna Wójcicka ul. Poznańska 10, 60-185 Skórzewo, NIP: 6721955330.
2. Reklamacja powinna uwzględniać: informację o okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, roszczenia Klienta oraz dane kontaktowe składającego reklamację.
3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

X Postanowienia końcowe

1. Wszelkie treści (włączając w to teksty, grafikę, logotypy) zamieszczone na stronach Serwisu są własnością Usługodawcy. Nie jest dozwolone wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronach Serwisu pod adresem www.skorzewo.pracowniapizzy.pl/regulamin
3. Podczas składania Zamówienia, Klienta obowiązuje aktualna wersja Regulaminu. Zmiany zapisów Regulaminu nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed wprowadzeniem tych zmian.
4. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Spory wynikłe z realizacji Umowy między Klientem a Usługodawcą, podlegają prawu polskiemu i zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta.

Aktualny Regulamin opublikowano 20. maja 2020 roku